Privacy verklaring Geneeskundeboek.be

Versie 4 mei 2018

Geneeskundeboek.nl, Geneeskundeboek.be en Psyboek.nl, onderdelen van Online Boekhandels B.V. (hierna: “Online boekhandels”), voldoen zo goed als mogelijk aan de wettelijke eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Verordening”) ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en uw privacy in het algemeen. Online boekhandels respecteert uw privacy en doet er alles aan om de bij u verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze privacy verklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens verwerkt worden en wat uw rechten dienaangaande zijn.

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via onze website ten behoeve van uw registratie stemt u in met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacy verklaring. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment schriftelijk weer intrekken, waarna de verwerking van uw persoonsgegevens zal stoppen op de kortst mogelijke termijn.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, worden verkregen, verwerkt en verzonden in overeenstemming met de Verordening en alle toepasselijke Europese wetgeving.

Geneeskundeboek.be is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Geneeskundeboek.be is gevestigd te Houten, aan De Molen 37, 3994 DA. Geneeskundeboek.be is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder KvK-nummer 30237871.

Verwerking van persoonsgegevens

Geneeskundeboek.be verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:

  • Een bestelling voor levering van boek, tijdschrift of ander product plaatst;
  • Inschrijft voor een evenement;
  • Toegangscodes voor ons online platform aanmaakt;
  • Inschrijft voor een (digitale) nieuwsbrief;
  • Een klantcontactformulier invult.

Geneeskundeboek.be verzamelt ook persoonsgegevens die aan Geneeskundeboek.be zijn verstrekt door een derde partij die namens u handelt, bijvoorbeeld uw werkgever, intermediair (zoals abonnementenbeheerder) of opdrachtgever door middel van een groepsregistratie. Persoonsgegevens die zijn verkregen van u of van een derde partij die namens u handelt, worden verwerkt op de basis dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Geneeskundeboek.be.

De persoonsgegevens die Geneeskundeboek.be verzamelt, zijn:

Personalia - geslacht, titel, voornaam (s), achternaam (-namen): uw personalia zijn nodig om u te kunnen identificeren, om met u te communiceren, om u de producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd en om ervoor te zorgen dat diensten of artikelen op de juiste wijze zijn geëtiketteerd voor u.

Volledig postadres en/of privéadres (inclusief land): het postadres is nodig wanneer artikelen per post naar u worden verzonden (bijvoorbeeld papieren tijdschriften). Het volledige postadres wordt altijd opgevraagd, zelfs wanneer het niet nodig is om u items toe te sturen, omdat het helpt om uw identiteit goed te kunnen verifiëren (waar andere personen bijvoorbeeld dezelfde of een soortgelijke achternaam hebben). Ook bieden wij u de mogelijkheid een afwijkend factuuradres op te geven.

E-mailadres: elektronische communicatie heeft voor de meeste doeleinden de voorkeur van communicatie voor Geneeskundeboek.be, omdat deze snel, effectief, milieuvriendelijk en efficiënt is. Om rechtstreeks elektronisch met u te kunnen communiceren, heeft Geneeskundeboek.be uw e-mailadres nodig. Wij communiceren belangrijke informatie over het door u bestelde wetenschappelijke tijdschrift en uw toetsen via uw e-mail account. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u op de hoogte te houden van passende aanbiedingen via e-mailnieuwsbrieven. U kunt zich voor deze meldingen te allen tijde uitschrijven.

Telefoonnummer: uw telefoonnummer is voor ons van belang om in geval van problemen rondom de levering van onze diensten of producten eenvoudig contact met u op te nemen.

Inloggegevens: de op onze website door u gecreëerde inloggegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld door ons, ook intern. U kunt uw wachtwoord te allen tijde herstellen met de links op onze websites. U krijgt dan een reset-link.

Uw invoer van onze klantcontactformulieren: als u een contactformulier op onze website invoert, slaan wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres op om met u in contact te treden over uw verzoek of vraag. Ook slaan wij uw vraag of verzoek op.

In sommige gevallen vragen wij u om aanvullende informatie als dit nodig is voor de diensten en producten die door Geneeskundeboek.be worden geleverd. Geneeskundeboek.be verwerkt bijvoorbeeld de door u verstrekte betalingsinformatie, als dergelijke informatie nodig is om uw factuur, registratie voor nascholing of andere activiteit te betalen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Geneeskundeboek.be niet?

Deze persoonsgegevens verwerken wij niet:

  • Uw nationaliteit
  • Uw BSN
  • Uw identificatiepapieren (paspoort of rijbewijs)
  • Uw social media profielen

Redenen voor verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en opgeslagen voor: (i) de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot onze diensten en producten, (ii) toegang verlening tot de dienst door middel van een account, (iii) om een goede werking en beheer van de website mogelijk te maken, (iv) de distributie van onze wetenschappelijke tijdschriften en de verspreiding van relevante informatie, (v) het circuleren van nieuwsbrieven en overige documentatie (per e-mail).

Het e-mailadres dat wordt opgegeven wanneer u zich bij Geneeskundeboek.be registreert, wordt door Geneeskundeboek.be gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Geneeskundeboek.be respecteert uw privacy ten aanzien van persoonlijke e-mailadressen en voldoet aan de huidige Europese wetgeving inzake e-mailcommunicatie. Het doel is niet om u ongewenste berichten te sturen en uw e-mailgegevens worden niet doorgegeven aan een ander individu of organisatie zonder uw toestemming. U kunt zich eenvoudig uitschrijven (“Opt Out”) voor dergelijke nieuwsbrieven en verzonden informatie.

Opslag persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden slechts gedurende een redelijke periode bewaard, afhankelijk van de aard van de informatie en het bedoelde gebruik, maar met een maximum van twee jaar nadat de contractuele relatie tussen u en Geneeskundeboek.be is beëindigd.

Verwerkers / derde partijen

Alleen bij klantenservice betrokken werknemers van Geneeskundeboek.be hebben toegang tot de database met persoonsgegevens beheerd door Geneeskundeboek.be. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met verwerkers en / of derden als dit nodig is om diensten uit te voeren of producten te verkopen. We delen voor de uitvoering van hun taak relevante persoonlijke gegevens met: (i) onze hostingprovider om de gegevens te kunnen opslaan en openen; (ii) aan ons gelieerde verzendhuizen of vervoerders, waarbij wij slechts de voor verzending relevante gegevens verstrekken; (iii) met gerechtsdeurwaarders, incassobureaus of advocaten om tot betaling van nota’s te komen; (iv) aanbieders van software om digitale nieuwsbrieven te versturen.

Wij staan er voor in dat de door ons ingeschakelde verwerkers en/of derden zich houden aan de Verordening en aan de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan zoals beschreven in deze privacy verklaring. 

Voor grotere groepen abonnees die aangesloten zijn bij dezelfde organisatie of instelling, maken wij individuele accounts voor iedereen binnen het groepsabonnement. Uw persoonsgegevens worden in dat geval doorgegeven door de desbetreffende organisatie en door ons wordt een  account aangemaakt. De toegangsgegevens voor dit account zijn uw persoonlijke gegevens en kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Wij houden ons het recht voor om toetsresultaten – enkel op hun verzoek – door te geven aan de organisatie of instelling die het groepsabonnement afsluit. Heeft uw daartegen bezwaar, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij onze klantenservice: info@Geneeskundeboek.be.

Beveiliging opgeslagen persoonsgegevens

Al uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server waarbij passende technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd om een hoog beveiligingsniveau te waarborgen. De gegevens worden opgeslagen in een state-of-the-art datacentrum in Nederland. De verbindingen die wij gebruiken om persoonsgegevens uit te wisselen, zijn allen voorzien van encryptie op basis van SSL-certificaten.

Uw wettelijke rechten

In overeenstemming met de Verordening heeft u het recht om toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens en / of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en / of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1) f Verordening.

U kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens door een verzoek te sturen aan Geneeskundeboek.be: privacy@geneeskundeboek.nl. Op de productwebsites van Geneeskundeboek.be en haar werkmaatschappijen, kunt u uw persoonsgegevens ook aanpassen of verwijderen. Als u hulp nodig hebt bij het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens, of als u een beperking van de verwerking van uw gegevens wilt aanvragen, bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of als u uw persoonsgegevens wilt ontvangen in een gestructureerd en leesbaar formaat, kunt u ook per e-mail contact opnemen met Geneeskundeboek.be: privacy@geneeskundeboek.nl. Geneeskundeboek.be streeft ernaar u uiterlijk binnen een week van een antwoord te voorzien.

Als u meent dat Geneeskundeboek.be uw privacy rechten schendt, neem dan contact op met de heer IJ. Theunissen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (contactgegevens zijn te vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens). 

Scroll to top